kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  52 lap
lapozás: 1-30 | 31-52


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

Az Agitátor Zsebkönyve. K: a RMP Közp. Vez. prop. és agit. oszt. igazgatósága. 1949. ápr. (évf.n. 52.sz.)-1958. dec. (sz.n.): Bukarest. »

Bánsági Írás. /irod. folyóirat/. 1949. aug. (1.évf. 1.sz.)-1953. dec. (3.évf. 4.sz.): Temesvár. »

A Békeharcbizottságok Közlönye. 1950. máj? (évf.n. 1.sz.)1955. dec. (évf.n. 61.sz.). Bukarest. »

Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu judetean Cluj = Kolozs vármegye Ideiglenes Bizottságának Hivatalos Lapja. 1950. jún.-1952. nov. 15. Kolozsvár. »

Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu judetean Odorheiu = Udvarhely Vármegye Ideiglenes Bizottságának Hivatalos Lapja. 1949. dec. 15. (1.évf. 1.sz.)-1950. júl. 15. (2.évf. 7.sz.): /Székelyudvarhely/. »

Buletinul Regional al Sfatului Popular al Regiunii Stalin = A Sztálin Tartományi Néptanács Tartományi Közlönye. 1950?-1952. jún. (Anul 3. Nr.6.): /Sztálinváros/. »

Dolgozó Nép. /pol. lap/; 1949. nov. 6-tól: a RMP szatmármegyei biz., a megye és a város ideiglenes biz. lapja; 1950. szept. 17-től: a RMP Szatmári rajon vezetőségének és a rajon Néptanácsa (1950. dec. 3?-ig: ideiglenes) biz. lapja; 1953. jan. 4-től: a RMP Szatmár rajoni (1953. nov. 22-től: és városi) vezetősége, a rajoni (1953. nov. 22-től: és városi) Néptanács lapja; 1957. dec. 11-től: az RMP (1965. aug-tól RKP) Szatmár városi vezetősége/biz. és a városi néptanács lapja. 1948. nov. 21? (1.évf. 1.sz.)-1968. febr. 14. (20.évf. 13.sz.): Szatmárnémeti. »

Dolgozó Nő. alc.n.; 1946. ápr-tól: képes folyóirat; 1948. márc-tól: a Romániai Demokrata Nők (júl-ig: Egységes) Szövetségének lapja; 1953. jún-tól: A RNK Demokrata Nőbiz. lapja; 1958. ápr-tól: az RNK Orsz. Nőtanácsának (képes) folyóirata (1962. jan-tól: képeslapja); 1965. szept-től: társadalmi, politikai és kulturális folyóirat, kiadja az RSzK Orsz. Nőtanácsa. 1945. márc. 8. /1.évf. 1.sz./-1989. dec. (45. évf. 12.sz.): Kolozsvár. »

Drum Nou. /Új Út/. (alcíme 1962-ben: Organ al Comitetului Regional PMR Brasov si al Sfatului Popular Regional. /a Brassó tart. pártbiz. és a tart. Néptanács lapja/). 1944-1989. Brassó. »

Az Építő. az Építésügyi (1951. ápr-tól és Építőanyagipari) Min. és az Építkezési Vállalatok Alkalmazottai Szakszervezeti Szövetségének lapja; 1953. febr. 6-tól: az Építésügyi és Építőanyagipari Min. és az építkezési és építőanyagipari dolgozók szakszervezetének lapja. 1949. szept. 15. (1.évf. 1.sz.)-1953. márc. 14. (5.évf. 165.sz.): Bukarest. »

Fáklya. a RKP Nagyvárad-tartományi Biz. hetilapja; 1947. máj. 1-től: a RKP (1948. febr. 3-tól: RMP) biharmegyei hetilapja (1947. máj. 19-től napilapja); 1949. aug-tól: a RMP Biharmegyei Vez., a megyei és városi ideiglenes biz. napilapja; 1950. szept-től: a RMP Bihar-tart. biz. és a tart. (1950. dec. 19-ig: ideigl.) biz. napilapja; 1950. dec. 20-tól: a RMP Bihar (1952. aug. 6-tól: Nagyvárad)-tart. biz. és a tart. néptanács napilapja; 1960. dec. 25-től: az RMP (1965. júl. 20-tól: RKP) Crisana tart. biz. és ...; 1968. febr. 18-tól: az RKP Bihar megyei biz. és a megye (1969. márc. 16-ig: ideigl.) néptanácsának napilapja. 1946. aug. 11. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (44.évf. 302.sz.)--: Nagyvárad. »

Falvak Népe. a romániai magyar (1948. máj. 30-tól: dolgozó) földművesek lapja. 1949. okt. 9-től: a RNK magyar dolgozó földműveseinek hetilapja. 1945. nov. 18. (1.évf. 1.sz.)-1951. júl.; Bucuresti, 1951. júl. 29.-1952. júl. 8. (8.évf. 28.sz.): Kolozsvár. »

Gînduri Studentesti. /Diákgondok/. revista Consiliului Uniunii Asociatiilor Studentilor Comunisti din Centrul Universitar Tîrgu-Mures /a marosvásárhelyi egyetemi központ kommunista diákegyesületei szövetségi tanácsának lapja/. 1974. febr/márc. (Anul 1. Nr.1/2.)-1989. (Anul 15. Nr.2.)--: Marosvásárhely. »

Hargitai Famunkás. az RKP Hargita megyei biz. prop. oszt. által kiadott villámújság. 1976. szept.: /Csíkszereda/. »

Ifjúmunkás. az IMSz orsz. hetilapja; 1957. márc-tól: az IMSz (1965. aug. 5-től: KISz) Központi Vez. (1960. ápr. 14-tól: Biz.) hetilapja. 1983. jún. 5-től: a Romániai KISz KB hetilapja. - Szünetelt: 1953. márc. 19. (6.évf. 206.sz.)-1957. márc. 16. (4.sor. 1.évf. 1.sz.). 1948. márc. 11. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 16. (4.sor. 33.évf. 50.sz.): Bukarest. »

Igazság. a Kommunisták Romániai Pártja (1945. okt. 23-tól: RKP) Kolozsvár-kerületi (1945. jún. 3-tól: tart.) Biz. lapja. 1946. jún. 16-tól: a RKP Kolozsvár-tart. napilapja; 1947. ápr. 2-tól: a RKP (1948. febr. 4-től: RMP) erdélyi napilapja; 1949. júl. 31-től: a RMP kolozsmegyei biz. (1949. okt. 29-től vezetősége) és a megyei és városi ideiglenes biz. lapja; 1950. szept. 10- től: a RMP Kolozsvár-tart. Vez. és a Tart. és Városi (1950. dec. 20-ig: Ideiglenes Biz.) Néptanács lapja; 1952. aug. 7-től: a RMP... és a Tart. Néptanács lapja; 1955. okt. 1-től: az RMP Kolozsvár tart. biz. és Kolozsvár tart. néptanácsának lapja; 1956. ápr. 5-től: az RMP (1965. júl. 20-tól: RKP) Kolozsvár tart. biz. és a tart. néptanácsának lapja; 1968. febr. 18-tól: az RKP Kolozs megyei biz. és a megye (1969. márc. 9-ig: ideiglenes) néptanácsának napilapja. 1945. máj. 20. (1.évf. 11.sz.)-1989. dec. 22. (51.évf. 303.sz.): Kolozsvár. »

Înfrătirea. /Testvériség/. üzemi újság, a RMP "Înfrătirea" Pártszervezete Vez. és szakszervezeti biz. lapja; 1952. máj. 1-től: K: az "Înfrătirea" szerszámgyár pártalapszervezete és üzembiz.; 1962-től: organ al comitetului de partid si al comitetului sindicatului a intreprinderii "Înfrătirea" Oradea /a nagyváradi Înfrătirea üzem párt- és szakszervezeti biz. lapja/. 1949. dec? (1.évf. 1.sz.)-1965. jan. 30. (Anul 7. Nr.2/89.): Nagyvárad. »

Irodalmi Almanach. a RNK Írószövetsége kolozsvári tagozatának (1950. 3.sz-tól fiókjának) folyóirata. /1950. jan./ (1.évf. 1.sz.)-1953. jan/febr. (4.évf. 1.sz.): Kolozsvár. »

Jövő. független demokrata napilap; 1948. aug. 1-től: demokrata napilap; 1949. aug. 2-tól: a RMP aradmegyei Biz., a megye és a város ideiglenes biz. lapja; 1950. szept. 9-től: a RMP Tart. Biz. és a tart. ideiglenes biz. lapja; 1950. dec. 17-től: a RMP aradtart. vez. és a tart. néptanács lapja. 1945. ápr. 29. (1.évf. 1.sz.)-1950. dec. 20. (6.évf. 1828. sz.): Arad. »

Keresztény Magvető. az unitárius egyház folyóirata. --1940. júl/okt. (72.évf. 4/5.füzet)-1989. (95.évf. 4.sz.)--: Kolozsvár. »

Kertész POSTA Horticolă. a Romániai (1949. febr-tól: a RNK-i) Kertészeti Egyesület Erdélyrészi Fiókja hivatalos közlönye. 1946. aug. 20. (sz.n.)-1950. febr/ápr. (17.évf. 2/4.sz.): Kolozsvár. »

Kisiparosok Lapja. a Romániai Kisiparosok Orsz. Szöv. hivatalos (1948. dec. 1-től: közp.) lapja; 1950. febr. 1.-1951. dec.: a RNK Kisiparosai Orsz. Szöv. közp. lapja; 1952. jan. után alcím nélkül. Megj. egy választmány vezetése alatt havonta 2x /rendszertelenül/. 1948. aug. 23. (3.évf. 30.sz.)-1952. jún. 28. (6.évf. 115.sz.): Bukarest. »

Korunk. tudomány, irodalom, művészet, élet; 1957. jan-tól: világnézeti, társadalmi, tudományos és művelődési szemle; 1960. júl.-1963. dec.: világnézeti folyóirat; 1966. jan.-1971. dec.: havi szemle; 1974. júl-tól: a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács havi lapja/folyóirata. --1940. szept. (15.évf. 9.sz.)-1989. nov/dec. (48.évf. 11/12.sz.)--: Kolozsvár. »

Könyvtárosok Tájékoztatója. folyóirat könyvtárosok számára, kiadja a RNK Minisztertanácsa mellett működő Kulturális Intézmények Biz.; 1957-től: az Oktatás- és Művelődésügyi Min. lapja; 1962. 2.sz-tól: a Művelődés- és Művészetügyi Áll. Biz. lapja/folyóirata. 1950. aug/szept. (1.évf. 1.sz.) -1965. okt/dec. (9.évf. 4.sz.): Bukarest. »

Kultúr Füzet. /próza, énekek, versek, jelenetek/. K: a Román Demokrata Nők Szövetsége. 1950. (sz.n.): /Bukarest/. »

Kultúr-Füzetek. a Romániai (1948. 5.sz-tól: RNK) Orsz. Szakszervezeti Tanács kiadványa /énekek, versek, jelenetek, próza/. 1947. (évf.n. 1.sz.)-1950. (3.évf. 5.sz.): /Bukarest/. »

Méhészeti Közlöny. az Erdélyrészi Méhész-Egyesület hivatalos lapja/szaklapja; 1949. ápr-tól: az RNK Közp. Méhészegyesületének szaklapja; 1950: méhészeti szaklap. --1940. szept. 1. (55.évf. 9.sz.)-1950. jan/ápr. (64!/65/.évf. 1/4.sz.): Kolozsvár. »

A Munkás-Turista. az Orsz. Szakszervezeti Tanács turisztikai folyóirata. 1950. jan. (2!/1/.évf. 1.sz.)-1951. júl. (2.évf. 7.sz.): Bukarest. »

Művelődési Útmutató. a kultúrotthonok számára; 1948. júl.-szept.: a munkásság és dolgozó földművesség számára és szempontjából feldolgozott időszerű politikai és művelődési kérdések; 1948. aug.-1950. ápr.: Megjelenik a Művészet-és Tájékoztatásügyi (1949. júl-tól Művészetügyi) Min. felügyelete alatt; 1951. febr.-dec.: a Kulturális Intézmények Biz. folyóirata a tömegkultúra irányítására. 1948. júl. /1.évf. 1.sz./-1956. ápr. (9.évf. 4.sz.): Bukarest. »

Nagyajtai Sport. a "Nagyajta" Sportkör hivatalos lapja. /1946. (1.évf. 1.sz.)/-1957. júl. 12. (12.évf. 18/247.sz.)-??: Nagyajta. »
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék