kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  74 lap
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-74


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

Hargita Megye Ideiglenes Néptanácsának Hivatalos Közlönye. megj. egy szerkesztő kollégium gondozásában /s.n./; évenként 3-6 sz. 1968. (1.évf. 1.sz.)-1984. (17.évf. 3.sz.): Csíkszereda. »

Hargitai Építők. megj. 1976: 1x, 1977: 3x, 1978: 2x, 1980: 1x. Az RKP Hargita megyei Biz. prop. oszt. által kiadott villámújság; 1977: k: a Hargita megyei Építkezési és Szerelési Vállalat Dolgozóinak Tanácsa és Pártbiz., a megyei Pártbiz. prop. oszt. támogatásával; 1978: a Hargita megyei Építkezési és Szerelési Vállalat Pártbiz. és dolgozói tanácsa munkavédelmi röplapja. 1976. aug. (sz.n.)-1980. júl. (sz.n.): /Csíkszereda/. »

Hargitai Famunkás. az RKP Hargita megyei biz. prop. oszt. által kiadott villámújság. 1976. szept.: /Csíkszereda/. »

A Hét. társadalmi, politikai, művelődési hetilap, K: a Művelődés-és Művészetügyi Áll. Biz.; 1971. szept. 24-től: a Szoc. Művelődési és Nevelési Tanács hetilapja. 1970. okt. 23. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 21. (20.évf. 51/999.sz.)--: Bukarest. »

Ifjúmunkás. az IMSz orsz. hetilapja; 1957. márc-tól: az IMSz (1965. aug. 5-től: KISz) Központi Vez. (1960. ápr. 14-tól: Biz.) hetilapja. 1983. jún. 5-től: a Romániai KISz KB hetilapja. - Szünetelt: 1953. márc. 19. (6.évf. 206.sz.)-1957. márc. 16. (4.sor. 1.évf. 1.sz.). 1948. márc. 11. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 16. (4.sor. 33.évf. 50.sz.): Bukarest. »

Igaz Szó. a RNK Írószövetsége Magyar Autonóm Tart. fiókjának folyóirata; 1957. jan-tól: szépirod. folyóirat; 1962. márc-tól az RNK (1965. aug-tól RSzK) Írószövetségének havi folyóirata. 1989. dec.: havi szépirod. folyóirat. 1953.jún/júl. (1.évf. 1/2.sz.)-1989. dec. (37.évf. 12.sz.): Marosvásárhely. »

Igazság. a Kommunisták Romániai Pártja (1945. okt. 23-tól: RKP) Kolozsvár-kerületi (1945. jún. 3-tól: tart.) Biz. lapja. 1946. jún. 16-tól: a RKP Kolozsvár-tart. napilapja; 1947. ápr. 2-tól: a RKP (1948. febr. 4-től: RMP) erdélyi napilapja; 1949. júl. 31-től: a RMP kolozsmegyei biz. (1949. okt. 29-től vezetősége) és a megyei és városi ideiglenes biz. lapja; 1950. szept. 10- től: a RMP Kolozsvár-tart. Vez. és a Tart. és Városi (1950. dec. 20-ig: Ideiglenes Biz.) Néptanács lapja; 1952. aug. 7-től: a RMP... és a Tart. Néptanács lapja; 1955. okt. 1-től: az RMP Kolozsvár tart. biz. és Kolozsvár tart. néptanácsának lapja; 1956. ápr. 5-től: az RMP (1965. júl. 20-tól: RKP) Kolozsvár tart. biz. és a tart. néptanácsának lapja; 1968. febr. 18-tól: az RKP Kolozs megyei biz. és a megye (1969. márc. 9-ig: ideiglenes) néptanácsának napilapja. 1945. máj. 20. (1.évf. 11.sz.)-1989. dec. 22. (51.évf. 303.sz.): Kolozsvár. »

Jóbarát. a Pionírszervezet Orsz. Tanácsának hetilapja. 1967. szept. 28. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 14. (23.évf. 50/1157.sz.): Bukarest. »

Juventus. a temesvári Magyar Tannyelvű (1973-tól: 2.sz.; 1977-től: 2.sz. Mat.-Fiz.) Líceum folyóirata. 1972. (1.sz.)-1982. /ápr./ (19.sz.): Temesvár. »

Kalász. a Kovászna megyei Néptanács (2. kiadás: megyei mezőgazd. igazg.) és a megyei tűzoltócsoport (parancsnokságának) villámújsága. /1976?/ és /1978?/: /Sepsiszentgyörgy/ »

Keresztény Magvető. az unitárius egyház folyóirata. --1940. júl/okt. (72.évf. 4/5.füzet)-1989. (95.évf. 4.sz.)--: Kolozsvár. »

Korunk. tudomány, irodalom, művészet, élet; 1957. jan-tól: világnézeti, társadalmi, tudományos és művelődési szemle; 1960. júl.-1963. dec.: világnézeti folyóirat; 1966. jan.-1971. dec.: havi szemle; 1974. júl-tól: a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács havi lapja/folyóirata. --1940. szept. (15.évf. 9.sz.)-1989. nov/dec. (48.évf. 11/12.sz.)--: Kolozsvár. »

Közlekedési Híradó. röplap. Megjelent a Szatmár municípiumi néptanács és a Belügymin. Szatmár megyei felügyelősége közlekedésrendészeti oszt. kiadványaként, a Szatmári Hírlap gondozásában. 1975. okt. és 1983. dec. (sz.n.): /Szatmárnémeti/. »

Közúti Szállítás. a Hargita megyei Gépkocsiszállítási Váll. röplapja. 1976. jún. (sz.n.): /Csíkszereda/. »

A Maros megyei agitátor zsebkönyve. kiadja az RKP Maros megyei biz. prop. oszt. 1971. okt. (évf.n. sz.n.)-1976. okt. (évf.n. 4.sz.): Marosvásárhely. »

Matematikai Lapok. K: az RNK (1965. aug-tól: RSzK; 1989. aug!-tól: Románia) Matematikai Tudományos Társasága. 1964. jan. (15/1.évf. 1.sz.)-1975. febr. (80.évf. 2.sz.); Kolozsvár-Napoca. 1975. márc. (80.évf. 3.sz.)-1989. nov/ dec. (94.évf. 11/12.sz.)--: Bukarest, Kolozsvár »

Megyei Tükör. az RKP Kovászna megyei biz. és a (1969. márc. 15-ig: ideiglenes) megyei néptanács lapja. 1968. febr. 24. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (22.évf. 5563.sz.): Sepsiszentgyörgy. »

Méhészet Romániában. az RSzK Méhész Egyesületének tudományos és gyakorlati méhészeti folyóirata. 1975. dec. (50.évf. 12.sz.)-1982. ápr/jún. (57.évf. 2.sz.): Bukarest. »

Mugur-Mugurel. /Rügyecske/. revista elevilor Scolii generale Nr.1. /az 1.sz. Ált. Isk. diáklapja/. 1969? (Nr.1.)-1976/77. (Nr.11.): Cluj. »

Munkásélet. a RNK (1965. aug. 25-től: RSzK) Szakszervezetei Közp. Tanácsának hetilapja; 1966. máj. 28-tól: a Romániai Szakszervezetek Ált. Szövetségének hetilapja. Szerk. csak 1974-1978 között. 1957. máj. 1. (2.sor. 1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (3.sor. 33.évf. 51.sz.): Bukarest. »

Művelődés. a Művelődésügyi Min. (1957. máj-tól az Oktatás-és Művelődésügyi Min.) folyóirata; 1960. jan-tól az Oktatás- és Művelődésügyi Min. és az RNK Orsz. Szakszervezeti (1960. máj-tól Szakszervezetei Közp.) Tanácsa havi folyóirata; 1962. szept-től a Művelődés- és Művészetügyi Állami Biz. ...; 1971. okt-től a Szoc. Művelődési és Nevelési Tanács folyóirata. 1980. aug/szept-től a Megéneklünk, Románia Orsz. Fesztivál folyóirata, kiadja a Szoc. Műv. és Nev. Tanács. 1956. máj. (9.évf. 5.sz.)-1985. dec. (38.évf. 12.sz.): Bukarest. »

Napoca Universitară. /Egyetemi Napoca/. organ al CUASC din Centrul Universitar Cluj-Napoca /a kolozsvári egyetemi központ kommunista diákegyesületei szövetségi tanácsának folyóirata/. 1974. (Anul 1. Nr.1.)-1989. (Anul 16. Nr.3/4.)--: Kolozsvár. »

Napsugár. az IMSz Központi Vez. (1960. szept-től Biz.), 1967. jan.-1969. szept. és 1971. jan-tól a Pionírszervezet Orsz. Tanácsának gyermeklapja; 1969. okt.-1970. dec.: az RSzK m. nemzetiségű gyermekeinek irodalmi képeslapja. K: a Pionírszervezet Orsz. Tanácsa. 1957. jan. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. (33.évf. 12/396.sz.)--: Kolozsvár. »

Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. a RNK (1965. 1.sz-tól RSzK) Akadémiája Kolozsvári Nyelvtudományi Intézetének m. ny. folyóirata. 1957. (1.évf. 1/4.sz.)-1989. (33.évf. 2.sz.)--: Kolozsvár. »

Orizonturi. /Horizontok/. revista literară si stiintifică a elevilor Liceului "Unirea" (1968-ban:) si a cenaclului literar Andrei Muresianu /az Unirea Líceum irod. és tudományos, (1968-ban:) valamint az A. M. irod. kör folyóirata/; 1974-1976: revista organizatiei UTC a elevilor Liceului "Unirea" /az Unirea Líceum diákjai KISz-szervezetének folyóirata/; 1978?-tól: revista literară si stiintifică a elevilor Liceului de filologie-istorie "Unirea" /az Unirea filológia-történelem Líceum diákjainak irod. és tudományos folyóirata/. 1968. (/Anul 1./ Nr.1.)-1980 (Anul 13.): Brassó. »

A pártszervezetek tapasztalatai az agitátorokkal végzett munkában. a propagandisták és az agitátorok segítségére. 1973. dec. (sz.n.)-1980. aug. (sz.n.): /Nagyvárad/. »

Primii Pasi. /Az Első Lépések/. revista cercurilor de elevi (1971: cercului de literatură; 1974-től: revista organizatiei UTC si a cercurilor de elevi) Liceul Nr.2. (1972-től: Liceul /Industrial/ Andrei Mureseanu). /A 2.sz. Líceum, 1972-től: Andrei Mureseanu Ipari Líceum, diákköreinek/irodalmi körének, 1974-től: KISz-szervezetének és diákköreinek folyóirata/. 1969? (Anul 1. Nr.1.)-1980. (Anul 9. Nr.17.): Beszterce. »

Rădăcini = Gyökerek. revistă scolară - iskolai folyóirat. 1966/67. (1.sz.)-1979/80. (44.sz.) és Évkönyv... 1976/77-1978/79. (45/47.sz.): Sepsiszentgyörgy. »

Református Szemle. az Erdélyi Ref. Egyházkerület hivatalos lapja; 1951. febr/márc-tól: a RNK-ban (1965. júl/aug-tól RSzK-ban) lévő Ref. és a Zsinat-Presbiteri Evangélikus Egyház hivatalos lapja. --1940. szept. 10. (33.évf. 25.sz.)-1989. szept/dec. (82.évf. 5/6.sz.)--: Kolozsvár. »

Remetei Híradó. a remetei 10 osztályos Ált. Isk. és az 1.sz. Ált. Isk. KISz-szervezeteinek (3.sz-tól: a remetei 10 oszt. Ált. Isk. KISz-szervezetének; 4.sz.: a remetei Ált. Isk.) folyóirata. 1975. (1.sz.)-1977. (4.sz.): Gyergyóremete. »
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék