kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  77 lap
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-77


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

ABC. revista elevilor Liceului de Mat.-Fiz. dr. Petru Groza- a dr. Petru Groza Mat.-Fiz. Líceum tanulóinak folyóirata. 1979. (1.sz.)-1980. (2.sz.): Székelyudvarhely. »

ABC. revista elevilor Liceului Pedagogic Iosif Vulcan /a Iosif Vulcan Pedagógiai Líceum diáklapja/. /1970?/ (Nr.1.)-1980. ápr. (Nr.7.): Nagyvárad. »

Állattenyésztők. a Kovászna megyei Agronómusház és az Áll. Mezőgazd. Vállalatok Trösztjének; /1986/: a MTSz-ek Megyei Szövetségének kiadványa. 1979. márc. (sz.n.) és /1986. ápr./ (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/. »

Aranykezek. a Kisipari (1980. máj.: Termelő-) Szövetkezetek Maros megyei Szövetségének kiadványa. Megj. 1978. dec., 1980. máj., dec., 1981. dec. 1978. dec. (1.sz.)-1981. dec. (sz.n.): /Marosvásárhely/. »

Astralis. iskolai folyóirat. 1970. (Anul 1.)-1979. (Anul 9. Nr.7/8): Zilah. »

Aurora. A sepsiszentgyörgyi 2.sz. (1979-től: Történelem-Filológia) Líceum tanulóinak (1971/72-től: ifj. szervezeteinek) folyóirata. 1969/70. (1.sz.)-1980. (sz.n.): Sepsiszentgyörgy. »

Bányász-Híradó. a Balánbányai Bányaváll. pártbiz., szakszervezeti biz. és a dolgozók biz. lapja; 1977. máj-tól: a Balánbányai Bányaüzem dolgozóinak tanácsa és a szakszervezet biz. kiadásában megjelent munkavédelmi röplap. 1974. jan. 1. (1.évf. 1.sz.)-1986. aug. 10. (évf.n. sz.n.): Balánbánya. »

Bányavidéki Fáklya. a RMP (1965. júl. 20-tól RKP) Nagybánya (1960. dec. 25-től: Máramaros) tartományi biz. és a Tartomány néptanácsának lapja; 1968. febr. 24-től: az RKP Máramaros (1986. máj. 1-től: Maramures) megyei bizottsága és a megyei (1969. márc-ig: ideiglenes) néptanács lapja. 1958. jan. 7. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (32.évf. 4282.sz.): Nagybánya. »

Bihari Napló. a nagyváradi Fáklya 'melléklete' /pol., társadalmi, kulturális melléklapja/. 1970. dec. (sz.n.)-1980. dec. (sz. n.): Nagyvárad. »

Brassói Lapok (2). az RKP Brassó megyei biz. és a megyei Néptanács lapja. 1969. júl. 24. (2.sor. 1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 15. (3.sor. 21.évf. 50/1411.sz.)--: Brassó. »

Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România - Románia Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönyének fordítása.

Colocviu = Kollokvium = Kolloquium = /héber betűkkel is/. az 1. és 2. Színházi Kollokvium alkalmi lapja. 1978. ápr. 15/23. (1-3.sz.) és 1980. ápr. 19/27. (1-3.sz.): Sepsiszentgyörgy. »

Condeie Sălăjene. /Szilágysági Tollak/. diáklap. 1969?-1980. (Nr.10.): Szilágysomlyó. »

Csernátoni Füzetek. 1975-1979. Csernáton. »

Diákszó. az Alexandru Moghioros Líceum folyóirata. 1972. (évf.n. 4?sz.)-1979. (évf.n. 13.sz.): Nagyvárad. »

Diákszó (2). a Szatmári Magyar (1977-től: 1.sz. Reál-Humán; 1978-tól: 5.sz. Ipari) Líceum diákfolyóirata. 1972. (1.évf. 1.sz.)-1979. jún/szept. (sz.n.): Szatmárnémeti. »

Dolgozó Nő. alc.n.; 1946. ápr-tól: képes folyóirat; 1948. márc-tól: a Romániai Demokrata Nők (júl-ig: Egységes) Szövetségének lapja; 1953. jún-tól: A RNK Demokrata Nőbiz. lapja; 1958. ápr-tól: az RNK Orsz. Nőtanácsának (képes) folyóirata (1962. jan-tól: képeslapja); 1965. szept-től: társadalmi, politikai és kulturális folyóirat, kiadja az RSzK Orsz. Nőtanácsa. 1945. márc. 8. /1.évf. 1.sz./-1989. dec. (45. évf. 12.sz.): Kolozsvár. »

Drum Nou. /Új Út/. (alcíme 1962-ben: Organ al Comitetului Regional PMR Brasov si al Sfatului Popular Regional. /a Brassó tart. pártbiz. és a tart. Néptanács lapja/). 1944-1989. Brassó. »

Echinox. Revistă studentească de cultură. Organ al Comitetului UTC si al CUAS al Universitătii Babes-Bolyai Cluj; 1969. ápr-tól: Organ al CUAS .... (a Babes-Bolyai Tudományegyetem Diákszövetségei Tanácsának /és 1969. márc-ig: KISz-Biz./ művelődési folyóirata). 1968. dec. (Anul 1. Nr.1.)-1989. Nr.3/4. (Anul 21.)--: Kolozsvár. »

Egészségünkért. a Vöröskereszt Kovászna megyei biz. és/vagy az Egészségügyi Igazg. röplapja. /1976/. (sz.n.)-1980. márc. (sz.n.): Sepsiszentgyörgy. »

Előre. az RNK (1965. aug. 22-től RSzK) néptanácsainak lapja; 1968. febr. 18-tól orsz. politikai napilap; 1973. dec. 1-től a Szoc. Egységfront (1980. jan. 18-tól a Szoc. Demokrácia és Egység Frontja) Orsz. Tanácsának napilapja. 1953. ápr. 1. (7.évf. 1704.sz.)-1989. dec. 22. (43. évf. 13080.sz.): Bukarest. »

Építők. a Kovászna megyei Építő-Szerelő Váll. villámlapja; /1978/: a Kovászna megyei Építő-Szerelő Váll. és az ipari építkezések Kovászna megyei építőtelep-csoportja pártbiz. röplapja; /1979/: a Megyei Építő-Szerelő Váll. és az ipari Építkezések Trösztje; 1980: a Kovászna megyei Építő-Szerelő Váll. és a Brassói Ipari-Építkezési Tröszt Kovászna megyei Munkatelepcsoportjának kiadványa; /1984/: K: a Kovászna megyei Építővállalatok pártbiz. és a Dolgozók Tanácsai. /1976/. (sz.n.)-/1984/. (sz.n.): /Sepsiszentgyörgy/. »

Erdővidéki Bányász. a Köpeci Bányaváll. pártbiz. és a dolgozók tanácsának kiadványa; 1979. aug.: a Köpeci Bányaváll. dolgozói tanácsának és munkavédelmi kabinetjének kiadványa. 1979. jún. (sz.n.)-1980. aug. (sz.n.): Köpec. »

Fáklya. a RKP Nagyvárad-tartományi Biz. hetilapja; 1947. máj. 1-től: a RKP (1948. febr. 3-tól: RMP) biharmegyei hetilapja (1947. máj. 19-től napilapja); 1949. aug-tól: a RMP Biharmegyei Vez., a megyei és városi ideiglenes biz. napilapja; 1950. szept-től: a RMP Bihar-tart. biz. és a tart. (1950. dec. 19-ig: ideigl.) biz. napilapja; 1950. dec. 20-tól: a RMP Bihar (1952. aug. 6-tól: Nagyvárad)-tart. biz. és a tart. néptanács napilapja; 1960. dec. 25-től: az RMP (1965. júl. 20-tól: RKP) Crisana tart. biz. és ...; 1968. febr. 18-tól: az RKP Bihar megyei biz. és a megye (1969. márc. 16-ig: ideigl.) néptanácsának napilapja. 1946. aug. 11. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 22. (44.évf. 302.sz.)--: Nagyvárad. »

Falvak Dolgozó Népe. megj. hetenként. 1974. jan. 9-től: a MTSz-ek Orsz. Szöv. hetilapja; 1974. júl. 17-től: kiadja a Mezőgazdasági, Élelmiszeripari (1975. jan. 22-ig: és Vízügyi) Min., a MTSz-ek Orsz. Szöv. és a Fogyasztási (1982. jan. 30-tól: Termelési, Felvásárlási és Áruforgalmazási) szövetkezetek orsz. szöv.; 1986. jan-tól: Mezőgazd. Min. és a ... 1952. júl. 15. (8.évf. 29.sz.)-1989. dec. 16. (2.sor. 45.évf. 50./2195.sz.): Bukarest »

Fejtörő. /rejtvénylap/. 1979? (1.sz.)-1980. (4.sz.): Csíkszereda. »

Fiatal Szívvel. a 7.sz. (1970-től Brassai Sámuel; 1977-től Brassai Sámuel Ipari) Líceum diáklapja. 1967. jún. (1.évf. 1.sz.)-1979. jún. (20.sz.): Kolozsvár. »

Forrás. a Szatmári Hírlap (1969. dec.: és a Cronica Sătmăreană) pol.-társad. és kulturális 'melléklete'. 1969. dec. (sz.n.)-1984. dec. (sz.n.): /Szatmárnémeti/. »

Fórum. a Megyei Tükör pol., társad., művészeti 'melléklete'. 1977. márc. (sz.n.)-1986. jún. (sz.n.): Sepsiszentgyörgy. »

Forum Studentesc./Diákfórum/. revista a CUASC din centrul universitar Timisoara /a temesvári egyetemi központ kommunista diákegyesületei szövetségi tanácsának folyóirata/. 1973. (Anul 1. Nr.1.)-1989. (Nr.7/132.): Temesvár. »
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék