kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
  73 lap
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-73


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

Jövő. független demokrata napilap; 1948. aug. 1-től: demokrata napilap; 1949. aug. 2-tól: a RMP aradmegyei Biz., a megye és a város ideiglenes biz. lapja; 1950. szept. 9-től: a RMP Tart. Biz. és a tart. ideiglenes biz. lapja; 1950. dec. 17-től: a RMP aradtart. vez. és a tart. néptanács lapja. 1945. ápr. 29. (1.évf. 1.sz.)-1950. dec. 20. (6.évf. 1828. sz.): Arad. »

Katolikus Világ. keresztény (1945. dec-től: katolikus) népnevelő folyóirat. --1940. szept. (37.évf. 9.sz.)-1946. máj/jún. (43.évf. 5/6.sz.): Kolozsvár. »

Képesújság. megj. 2-3 hetenként. 1945. máj. 1. (1.évf. 1.sz.)-1945. okt. 1/15. (1.évf. 8.sz.): Kolozsvár. »

Keresztény Magvető. az unitárius egyház folyóirata. --1940. júl/okt. (72.évf. 4/5.füzet)-1989. (95.évf. 4.sz.)--: Kolozsvár. »

A Kerület. alkalmi lap, kiadja a RKP marosvásárhelyi szervezete 3. kerületi sejtjeinek sajtóbizottsága. 1945. nov. 24.: Marosvásárhely. »

Korunk. tudomány, irodalom, művészet, élet; 1957. jan-tól: világnézeti, társadalmi, tudományos és művelődési szemle; 1960. júl.-1963. dec.: világnézeti folyóirat; 1966. jan.-1971. dec.: havi szemle; 1974. júl-tól: a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács havi lapja/folyóirata. --1940. szept. (15.évf. 9.sz.)-1989. nov/dec. (48.évf. 11/12.sz.)--: Kolozsvár. »

Május /elseje/ 1. a Marosvásárhelyi Szaktanács kiadása. 1945.: Marosvásárhely. »

Máramarosi Nép. demokratikus lap. 1945?-1947. jan. 19. (3.évf. 4.sz.): /Máramarossziget/. »

Méhészeti Közlöny. az Erdélyrészi Méhész-Egyesület hivatalos lapja/szaklapja; 1949. ápr-tól: az RNK Közp. Méhészegyesületének szaklapja; 1950: méhészeti szaklap. --1940. szept. 1. (55.évf. 9.sz.)-1950. jan/ápr. (64!/65/.évf. 1/4.sz.): Kolozsvár. »

Népakarat. szociáldemokrata napilap. Főszerk.: Asztalos Sándor (1945. szept?-dec. 7. és 1946. febr. 6.-jún. 8.). Fel.szerk.: Szilágyi György (1945-1948. febr. 4.). Ny: Grafika. 42x30. 4-8 (16) p. Lh: MvhMK, BiblAc, KEK hiányosak; OSzK szórványos (1947). - Megjegyzés: a Vointa Poporului (1945-1948) társlapja. - Csak 1945. nov. 18. (1.évf. 33.sz.) utáni kiadásokat láttam. - Bejelenti megszűnését. - Krizsó szerint (Bihar megye, p.88.): "A napisajtó nélkül maradt Szalontát ötletes módon látták el 1947 ben újsággal. A két nagyváradi lap 4. oldalát bizonyos példányszám után üresen hagyták Szalonta számára, amit aztán itt szerkesztettek és nyomtattak. A Népakarat 4. oldalát Szemes Gyula szerkesztette Nagyszalontai Népakarat címmel és a Gaál-féle nyomdában szedték és nyomtatták." (vesd össze: Új Élet. Nagyvárad). Bordás László hagyatékában három ilyen kiadás található: 1947. máj. 25., jún. 26. és okt. 8. (Dánielisz Endre közlése.) 1945. szept? /1.évf. 1.sz./-1948. febr. 4. (4.évf. 26.sz.): Nagyvárad. »

Népi Egység. pol. napilap; 1947. febr. 5-től: a RMNSz napilapja. 1944. okt. 22. (1.évf. 1.sz.)-1946. szept. 1. (3.évf. 198.sz.); Brassó/Sepsiszentgyörgy. 1946. szept. 4. (3.évf. 199.sz.)-1947. jan. 2.(4.évf. 2.sz.); Sepsiszentgyörgy. 1947. jan. 4. (4.évf. 3.sz.)-1948. márc. 1. (5.évf. 49.sz.): Brassó, Sepsiszentgyörgy »

Népszabadság. demokratikus napilap. 1944?-1947. febr?: Nagyszalonta. »

Poporul. /A Nép/. demokratikus lap. 1944. dec. 23. (Nr.1.sz.)-1945. dec. 31. (Nr.49.): Máramarossziget. »

Református Szemle. az Erdélyi Ref. Egyházkerület hivatalos lapja; 1951. febr/márc-tól: a RNK-ban (1965. júl/aug-tól RSzK-ban) lévő Ref. és a Zsinat-Presbiteri Evangélikus Egyház hivatalos lapja. --1940. szept. 10. (33.évf. 25.sz.)-1989. szept/dec. (82.évf. 5/6.sz.)--: Kolozsvár. »

Remény (2). az Unitárius Kollégium Kriza János önképzőkörének lapja. --1940-1943? és 1945: Kolozsvár. »

Selector. 1945? Temesvár. »

Sepsiszentgyörgyi Egyházi Tudósító. [a róm. kat. plébánia kiadványa]. /1945. (1.sz.)-1946. pünkösd (4.sz.)/-??: Sepsiszentgyörgy. »

Serbarea = Ünnep. Organizată de comitetele partidelor democrate, cu ocazia inaugurarii Uzinei Electrice, ce va avea loc la 21 Octombrie 1945. K: a Villanyüzem felavatási ünnepségét előkészítő demokratikus pártok és szervezetekből alakult rendező-biz. 1945. okt. 21. /Marosvásárhely/. »

Szabad Élet. demokratikus napilap. 1945? /1.évf. 1.sz./-1948. febr. 28. (4.évf. 48.sz.): Szatmárnémeti. »

Szabad Szó. dolgozók lapja; 1945. nov. 5-től: pol. napilap; 1945. nov. 15-től: demokratikus napilap; 1946. szept. 27-től: a RMNSz napilapja. Szünetelt: 1944. dec. 17.-27. (műszaki okok miatt). 1944. nov. 4. (1.évf. 1.sz.)-1948. aug. 11. (5.évf. 183.sz.): Marosvásárhely. »

Szabad Szó (2). politikai napilap; 1948. okt. 7-től: a RMNSz bánsági napilapja; 1951. febr. 28-tól: a RMP Temesvár-tart. Biz. és a tart. és városi néptanácsok napilapja; 1952. szept. 2-től: a RMP (1965. júl. 20-tól: RKP) Temesvár (1960. dec. 27-től: Bánát) tart. Biz. és a tart. néptanács napilapja; 1968. febr. 18-tól: az RKP Temes megyei Biz. és az (1969. márc. 5-ig: ideiglenes) Megyei Néptanács napilapja; 1971. jan. 3-tól: az RKP Temes megyei Biz. és a Megye Néptanácsának lapja. 1944. nov. 1. (1.évf. 1.sz.)-1989. dec. 21. (46.évf. 13918. sz.): Temesvár. »

Szabadság. szocialista napilap. 1945. máj. 3. (1.évf. 1.sz.)-1947. dec. 31. (3.évf. 797.sz.): Arad. »

Szabadság (1). demokratikus hetilap, megj. minden szombaton; 1945. dec. 15-től: a szilágymegyei MNSz hivatalos lapja. 1945. máj. 6? (1.évf. 1.sz.)-1948. febr. 14. (4.évf. 7.sz.): Nagykároly. »

Szabadság. az ODA székelyudvarhelyi hetilapja; 1945. okt. 2.-1950. aug. 26.: a MNSz udvarhelymegyei hetilapja; 1950. szept. 16.-1951. jan. 6.: az MNSz hetilapja; 1951. máj. 5-től a RMP Udvarhely-rajoni Vez., a rajoni és a Városi Néptanács hetilapja. 1944. nov. 25. (1.évf. 1.sz.)-1951. okt. 27. (8.évf. 43/308.sz.): Székelyudvarhely. »

Szakszervezet. szakszervezeti folyóirat. 1945. jan. (sz.n.)-1946. aug/szept. (sz.n.): Kolozsvár. »

Szakszervezeti Közlöny. a romániai fém-, vegy- és üvegipari munkások szövetségének havi közlönye; 1946. szept-től: a Romániai Fém- és Vegyipari Szakszervezetek Szöv. havilapja; 1948. márc-tól: a Romániai (1948. júl-tól RNK) Fém- és Vegyipari Szakszervezeti Szöv. közlönye. Megj. a Fém-, Vegy-és (Üveg)ipari Szöv. végrehajtó biz. felügyelete alatt. 1945. júl. 10. (1.évf. 1.sz.)-1949. márc/ápr. (évf.n. 3/4.sz.): Bukarest. »

Szent Ferenc Hirnöke. a Ferences Világi Rend lapja. 1943. okt. (1/19.évf. 1.sz.)-1947. júl/szept. (44.évf. sz.n.): Kolozsvár. »

Szilágy vármegyei magyar népiskolák tanfelügyelőjének Hivatalos Közlönye. 1945. márc. 15. (1.évf. 1.sz.)-1945. ápr. 15. (1.évf. 3.sz.): Zilah. »

Szövetkezés (1). a "Hangya" Szövetkezeti Szövetség hivatalos lapja; 1946. szept. 15-től: "Kaláka" Erdélyi Népi Szövetkezetek Központja tagszövetkezeteinek (1947-től: és tagtáborának) hivatalos lapja. --1940. szept? (16.évf. 17?sz.)-1946. aug. 15. (12! /22./ évf. 15/16.sz.); Tg.-Mures - Marosvásárhely. 1946. szept. 15. (12! /22./ évf. 17/18.sz.)-1949. jún. 15. (25.évf. 6.sz.): Nagyenyed. »

Szövetkezeti Értesítő. a "Szövetség" Gazdasági és Hitelszövetkezetek Központjának közlönye/tájékoztatója. --1940. szept. (8.évf. 9.sz.)-1948. máj. 15. (évf.n. sz.n.): Kolozsvár. »
kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék